Ontwerpwerkzaamheden

UAV GC Elektroraad
FacebookLinkedInE-mail

 

Glijdende schaal
Bron illustratie: CROW

Al eerder kwam het onderwerp algemene voorwaarden langs in deze rubriek. Algemene voorwaarden zijn een set spelregels voor bijvoorbeeld betaling en levering[1].

Wanneer je inschrijft op aanbestedingen in de bouw, heb je vast wel gehoord van een set algemene voorwaarden met de naam UAV of UAV-GC. Ze moeten expliciet van toepassing worden verklaard in de overeenkomst, anders zijn ze niet van toepassing.

UAV is een afkorting van Uniforme Administratieve Voorwaarden. GC staat voor Geïntegreerde Contracten. De UAV en UAV-GC zijn twee verschillende sets voorwaarden met een belangrijk verschil: de UAV-GC, de set voorwaarden voor geïntegreerde contracten, gaan er altijd van uit dat de aannemer ontwerpwerkzaamheden uitvoert.

We gaan ons in dit artikel even concentreren op de ontwerpwerkzaamheden.

Die ontwerpwerkzaamheden kunnen beperkt blijven, maar het kan ook het gehele ontwerp zijn! Dat wordt duidelijk uit de overeenkomst die bij de UAV-GC hoort, daarin moet duidelijk staan welke ontwerpwerkzaamheden de aannemer moet doen. Minst spannend is het wanneer alleen het  uitvoeringsontwerp wordt gevraagd.

Misschien ken je het begrip ‘uitvoeringsontwerp’ niet. Het wordt vaak afgekort tot ‘UO’. In dat UO staan uitvoeringstekeningen die kunnen worden gebruikt om duidelijk te maken wat er gebouwd moet worden. Deze tekeningen  zijn definitieve ontwerptekeningen, bestektekeningen en detailtekeningen. Daarnaast bevat het UO ook een geschreven gedeelte. Het geschreven gedeelte is het bestek dat hoort bij het desbetreffende bouwproject.

Als je het uitvoeringsontwerp hebt bestudeerd, wordt dat gevolgd door de werkvoorbereiding.

De bouwjuristen zijn op dit moment bezig met een aantal wijzigingen van de UAV-GC. Dat is nodig omdat is gebleken dat het werken met de UAV-GC nogal duur kan uitpakken. En dat is voor aannemers alleen maar zinvol als de investering in werken met de UACV-GC zich terugverdient, doordat je bijvoorbeeld een ontwerp herhaald kunt toepassen.

We komen graag op dit onderwerp terug in een volgend artikel. Vanzelfsprekend is Elektroraad beschikbaar voor advies over algemene voorwaarden en de UAV en UAV-GC in het bijzonder.

[1] Zie voor de artikelen <<link>>