Webmodule ZZP als oplossing voor contracteren met NEN 3140?

Beheer met beleid
FacebookLinkedInE-mail

Als alles goed gaat – we durven het niet met zekerheid te zeggen in deze tijden van COVID-19 – komt de Nederlandse overheid dit najaar met een zogenaamde Webmodule ZZP. Dit zal eerst in de vorm van een pilot zijn. (bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/15/webmodule-zzp-start-als-pilot)

Voor onze branche, waarin veel overeenkomsten worden gesloten voor onderhoud en inspecties van installaties, vaak op basis van NEN 3140, is dit erg interessant.

Stel, je wilt als opdrachtgever en ZZP’ers een klus in een overeenkomst gieten. Dat kan gaan om onderhoud of inspectie van een installatie. De webmodule kan dan worden gebruikt  om de overeenkomst te checken. De module geeft de opdrachtgever het antwoord op de vraag of loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen. Als je de webmodule eerlijk (!) gebruikt krijg je daarover dan zekerheid.

Die zekerheid is ook hard nodig. Klussen in de sfeer van aanneming van werk, opdrachten en inhuur lijken namelijk in juridisch opzicht zoveel op elkaar, dat de fiscus snel overtuigd is van de noodzaak tot het innen van een naheffing omdat het om een arbeidsovereenkomst gaat.

In zijn algemeenheid kun je stellen dat de aanwezigheid van een gezagsverhouding het grote verschil maakt tussen de arbeidsovereenkomst en de twee andere vormen.* Dat klinkt eenvoudiger dan het is (voor de durfal: lees de tekst hieronder bij het eerste sterretje maar eens).

Oplossing contracteren NEN 3140


Voor onze branche is dit ook erg relevant. Het is bijvoorbeeld spannend of installatieverantwoordelijkheid zoals bedoeld in NEN 3140, in juridisch opzicht gezag meebrengt. Of dat je onbedoeld andere dingen regelt. Bijvoorbeeld dat artikel 7:658 BW, waarin staat dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die diens personeel lijdt, van toepassing wordt. En weet je eigenlijk wel wat je contracteert als je bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie uitvraagt?

Elektroraad heeft voor dit doel een cursus ontwikkeld: Beheer met Beleid. De cursus is speciaal gericht op beheerders bij wie de vraag opkomt of zij NEN 3140 van toepassing moeten verklaren in hun onderhoudscontract op inspectieovereenkomst, of dat ze beter eerst even kunnen nadenken. En bij dat nadenken helpt Elektroraad natuurlijk graag!

Voor meer informatie over onze cursussen, zie onze website. En over onze ervaringen met de Webmodule ZZP houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

*Voor juristen: het instructierecht van de opdrachtgever en de feitelijk verstrekte opdrachten en instructies aan de opdrachtnemer, brengen slechts een nadere bepaling van de verlangde prestaties mee waarmee nog geen sprake is van een ‘gezagsverhouding’, zoals kenmerkend voor een arbeidsovereenkomst (Hoge Raad 18 december 1991, nr. 27 532, ECLI:NL:HR:1991:ZC4848). Ook bij de afbakening tussen de overeenkomst tot aanneming van werk en de arbeidsovereenkomst is de aanwezigheid van een gezagsverhouding het onderscheidende element (Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, Asser/Van den Berg 5-IIIC 2007/21).

**Voor leken: BW betekent Burgerlijk Wetboek.