Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen weer uitgesteld

WKB
FacebookLinkedInE-mail

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB), waarover wij eerder nieuwsberichten plaatsten, is weer uitgesteld en nu tot 1 juli 2022.

Het uitstel is veroorzaakt door de corona-pandemie en bepaalde vertragingen in de ontwikkeling van software bij de overheid. Het geeft ons tijd om ons nog beter voor te bereiden op de gevolgen van de wet. En die voorbereiding is ook nodig.

Om de overgang soepel te laten gaan, zal (zo wordt verwacht) de WKB tot en met 2024 alleen gelden voor eenvoudige bouwwerken. U moet dan denken aan eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de meer complexe bouwwerken.

Meest opvallend in de WKB is het consumentendossier en de bijbehorende Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 8092). Het consumentendossier zal alle relevante zaken gaan bevatten rond de oplevering van een bouwwerk. Denk dan aan de installatie- en andere tekeningen en de resultaten van bijvoorbeeld een NEN 1010 hoofdstuk 61 inspectie. Het dossier dient bij oplevering te worden overgedragen aan de eigenaar van het bouwwerk.

Toepassing van het consumentendossier in een overeenkomst is niet wettelijk verplicht. Dat betekent dat er van die verplichting in een overeenkomst kan worden afgeweken. Bij projecten die worden opgeleverd 
na 1 juli 2022 waarbij het niet de bedoeling is om een consumentendossier toe te passen, dient de overeenkomst dus een bepaling te bevatten over het consumentendossier.  Wanneer een installateur BRL-6000 gecertificeerd is en een kwaliteitshandboek gebruikt dat is ingericht conform het model van InstallQ, ligt het meer voor de hand om niet af te wijken en dus wel een consumentendossier te leveren, al dan niet conform NPR 8092.

Voor alle duidelijkheid: een en ander geldt niet voor inspecties, maar alleen voor ontwerpwerk en installatiewerk.

Natuurlijk adviseert Elektroraad u graag verder over dit onderwerp.