Beslismodel

Wil je weten wat voor inspectievorm voor jouw specifieke inspectie van toepassing zou moeten zijn.
Gebruik dan dit beslismodel!

Start

Beantwoord met ja of nee

Je klant is wel de eigenaar van de installatie maar niet de gebruiker van de installatie.

Keuzes Vraag 1

Beantwoord met ja of nee

Je klant is de gebruiker van de installatie en het beheer en onderhoud van de installatie is uitbesteed.

Keuzes Vraag 2

Beantwoord met ja of nee

Je klant heeft elektrotechnisch geschoold personeel in dienst die werkzaamheden aan de elektrische installatie uitvoeren die niet bedoeld en geschikt zijn voor leken.

Keuzes Vraag 3

Beantwoord met ja of nee

Je klant vertrouwt op jouw expertise bij het bepalen van de vorm en inhoud van de inspectie.

Keuzes Vraag 4

Beantwoord met ja of nee

Je klant beschikt over een installatieverantwoordelijke die volledig de vorm en de inhoud van de inspectie bepaalt.

Keuzes Vraag 5

Einde

Hanteer voor de inspectie een samenwerkingsovereenkomst ter invulling van verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet (NEN 3140).

Begin opnieuw

Einde

Hanteer voor de inspectie van een nieuwe installatie hoofdstuk 61 van NEN 1010 en voor een periodieke inspectie hoofdstuk 62 van NEN 1010.

Begin opnieuw