Battle of forms – strijd der voorwaarden! (1)

Battle of forms – strijd der voorwaarden! (1)
FacebookLinkedInE-mail

1 – Inleiding

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Sterker: je kunt in veel gevallen prima een overeenkomst sluiten zonder iets op papier te zetten. Als privépersoon dan… Want voor een professional is het wel zo handig om schriftelijke overeenkomsten te maken. Dan kun je tenminste ook bij de bank bewijzen hoe goed je bezig bent, bijvoorbeeld.

Nog handiger is het om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op jouw overeenkomst. Het scheelt namelijk veel werk. Als je het niet doet, bestaat de kans dat je essentiële informatie mist over zaken als betaling, levering, uitvoering of garantie. Het hanteren van standaard voorwaarden scheelt je dus als ondernemer veel werk. Verder verkleint het jouw risico. Het is echter niet makkelijk om goede voorwaarden te schrijven…

De wet verbiedt het om bepalingen op te nemen in de algemene voorwaarden die de kern van de prestatie aangeven. Reden hiervan is dat de wetgever wil voorkomen dat de rechter bij een geschil over inhoudelijke zaken uit de overeenkomst, waarin bijvoorbeeld een installatie wordt aangeduid voor een inspectie, een uitspraak doet die dan in een volgende rechtszaak over dezelfde voorwaarden weer uitgangspunt zouden worden. Want diezelfde installatie staat natuurlijk niet bij de volgende klant. Dat wordt een rommeltje in de rechtszaal en om die reden mogen ‘kernbedingen’ niet in algemene voorwaarden worden opgenomen.

Je moet je dus steeds afvragen: kan ik deze voorwaarden in elke overeenkomst opnieuw gebruiken of zijn deze algemene voorwaarden alleen voor deze overeenkomst nuttig? In het laatste geval gaat het om een kernbeding, wat dus niet is toegestaan.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als een zwarte en grijze lijst, waarover een volgende keer meer.

*Klik hier voor blog #1 - Strijd der voorwaarden! (1)
*Klik hier voor blog #2 - Strijd der voorwaarden! (2)
*Klik hier voor blog #3 - Strijd der voorwaarden! (3)
*Klik hier voor blog #4 - Strijd der voorwaarden! (4)
*Klik hier voor blog #5 - Strijd der voorwaarden! (5)
*Klik hier voor blog #6 - Strijd der voorwaarden! (6)