Battle of forms – strijd der voorwaarden! (2)

07-04-2020
Battle of forms – strijd der voorwaarden! (2)
FacebookLinkedInE-mail

2 –Onredelijk bezwarend?

In de eerste aflevering van deze blog over algemene voorwaarden behandelden we de vraag waarom het handig kan zijn om algemene voorwaarden te hanteren. Ook werd uitgelegd wat wordt bedoeld met een zogenaamd kernbeding.*

Naast het verbod op kernbedingen, staan in de wet nog andere grenzen aan de inhoud van algemene voorwaarden, die je in een wat wordt genoemd zwarte lijst en grijze lijst vindt. Hierin staan zogenaamde ‘onredelijk bezwarende’ bepalingen. Dat zijn bepalingen die te zware eisen stellen aan de wederpartij.

De zwarte lijst bevat voorwaarden die je nooit mag hanteren. De grijze lijst bevat voorwaarden die in principe niet zijn toegestaan, maar als je kunt aantonen dat het gebruik van die voorwaarde(-n) gerechtvaardigd is, dan heb je een punt en zijn ze wel toegestaan. We geven van beide lijsten een voorbeeld.

Een voorbeeld van een algemene voorwaarde die op de zwarte lijst staat, is de bepaling dat het niet is toegestaan de overeenkomst te ontbinden.Dat betekent dat je er niet vanaf kunt; degene die de algemene voorwaarden opstelt mag dat dus niet (lees: nooit) in de voorwaarden zetten.

Een voorbeeld van een beding op de grijze lijst is de eis dat de wederpartij alleen via een aangetekende brief mag communiceren. De wet eist namelijk dat je in alle schriftelijke vormen mag communiceren en daar hoort bijvoorbeeld ook email bij. Omdat dit op de grijze lijst staat, zou je een punt kunnen hebben als je kunt verklaren waarom je dat verlangt. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat je wilt voorkomen dat een zeer bijzonder product dat je ter reparatie opstuurt, zoekraakt in de post. Dan is een aangetekende brief wel zo verstandig.

Je ziet het al: deze regels zijn geschreven om bescherming te bieden aan de klant van een professionele wederpartij om zo concurrentie te bevorderen en het makkelijker maken om te klagen en om te switchen van leverancier. De regels dienen dan ook oorspronkelijk om consumenten te beschermen. Dit consumentenrecht komt grotendeels uit de EU.

Maar wat nu zo interessant is voor onze branche: de Nederlandse rechter heeft de regels ook toepasselijk verklaard voor sommige professionals. Het kan dus interessant zijn om je af te vragen of de bescherming ook geldt voor jouw bedrijf. Daarover een volgende keer meer.

*Klik <<hier>> voor de vorige aflevering van deze reeks.