Battle of forms – strijd der voorwaarden! (3)

14-04-2020
Battle of forms deel 3
FacebookLinkedInE-mail

3 – Onredelijk bezwarend? (vervolg)

In de vorige aflevering van deze serie blogs over algemene voorwaarden* legden we uit wat onredelijk bezwarende bedingen zijn. Maar wist je dat een kleine ondernemer zich (soms) mag beroepen op de onredelijkheid van een bepaling uit algemene voorwaarden?

Zo was er een IT-bedrijf dat € 400 per maand vroeg voor internet-marketingdiensten. Het ging over een zogenaamde "AdWords campagne". Daarmee zou de loodgieter die interesse had in die service, sneller worden gevonden op internet door potentiële klanten. De loodgieter had een eenmanszaak. Binnen een jaar zegt de loodgieter de overeenkomst op, maar het IT-bedrijf beroept zich op diens algemene voorwaarden en stelt dat de opzegging ongeldig is omdat die niet snel genoeg is gedaan. In artikel 10 van de algemene voorwaarden staat namelijk dat de overeenkomst steeds automatisch voor minimaal 12 maanden wordt verlengd, tenzij per aangetekende brief wordt opgezegd, met een minimale opzegtermijn van drie maanden. Kan ik effe vangen? Een jaar verlenging... dat is € 4.800! De rechter moest eraan te pas komen om te bepalen of het IT-bedrijf recht had op dat geld.

Voor consumenten geldt in dit geval dat het beding op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ staat. De wet eist dan dat maximaal een opzegtermijn van een maand wordt gehanteerd. Nu is een loodgieter natuurlijk geen consument, maar de rechter vindt dat in dit geval dat de loodgieter mag worden vergeleken met een consument en ook gebruik mag maken van deze wet, die ervoor zorgt dat hij niet meer aan de overeenkomst vast zit. Daarvoor is het volgende nodig:

(1) de loodgieter heeft een eenmanszaak;

(2) de overeenkomst heeft niets te maken met het gewone werk van de loodgieter (zoals de aankoop van materiaal of het doen van een klus);

(3) een loodgieter heeft over het algemeen niet meer administratieve, juridische of financiële know-how dan een gewone consument.

N.B. Dat kan anders worden als het gaat om een groter bedrijf met ondersteunend personeel; je mag dan aannemen dat een ondernemer meer administratieve kennis heeft en ook de know-how van diens personeel kan gebruiken;

(4) het beding is voor de loodgieter even ongewenst als voor een gewone consument.

Met al deze omstandigheden was de positie van de loodgieter vergelijkbaar met een consument en mocht hij de overeenkomst opzeggen. In het recht wordt dit met een duur woord ‘reflexwerking’ genoemd. De hele uitspraak over deze zaak kun je hier lezen: De loodgieter en de zwarte lijst.

Als je wilt weten of de door jou of jouw wederpartij gebruikte algemene voorwaarden redelijk zijn, zoek dan contact met een jurist (misschien heb je een rechtsbijstandsverzekering? Het mag ook de jurist van Elektroraad Expertise zijn).

Een volgende keer gaan we het hebben over de manier waarop je algemene voorwaarden van toepassing verklaart in jouw overeenkomst.

*Klik <<hier>> voor de vorige aflevering van deze reeks.